Bulk Orders

JB SPL Rajmash (Bhaderwah Rajma) , 500 gm

₹118.01 ₹199.00
Save ₹80.99 1
40.7% off
favorite

Udhampur Kalari (कलाड़ी) Cheese, 500gm

₹270.00 ₹300.00
Save ₹30.00 3
₹30.00 off
favorite
filter_vintage

Tikka Soya Chaap, 450gm

₹79.00 ₹100.00
Save ₹21.00 1
21% off
favorite

Jammu Spl Aam Papad, 200 gm

₹89.00 ₹149.00
Save ₹60.00 1
₹60.00 off
favorite

Baked Coconut Cookies ,1 Box (200 gm)

₹69.00 ₹89.00
Save ₹20.00 1
₹20.00 off
favorite

JB SPL Rice Atta, 1 kg

₹57.20 ₹65.00
Save ₹7.80 1
12% off
favorite

Baked Sugar Coated Puff,1 Box (6 pc)

₹69.00 ₹80.00
Save ₹11.00 1
₹11.00 off
favorite

Jammu Spl Anardana Churan, 100 gm

₹79.00 ₹89.00
Save ₹10.00 1
₹10.00 off
favorite

Jammu Spl Roasted Kabuli Chana, 200 gm

₹84.00 ₹99.00
Save ₹15.00 1
₹15.00 off
favorite

JB SPL Rajmash (Marwah Rajma) , 500 gm

₹139.00 ₹159.00
Save ₹20.00 1
₹20.00 off
favorite

Baked Souf Cookies ,1 Box(200 gm)

₹69.00 ₹79.00
Save ₹10.00 1
₹10.00 off
favorite
   Loading Products...