Bulk Orders

JB SPL Rajmash (Bhaderwah Rajma) , 500 gm

₹110.00 ₹139.00
Save ₹29.00
20.86% off
favorite

JB SPL Rajmash (Marwah Rajma) , 500 gm

₹139.00 ₹159.00
Save ₹20.00
₹20.00 off
favorite

JB SPL Warimuth(Black beans) , 500 gm

₹179.80 ₹225.00
Save ₹45.20 1
20.09% off
favorite

JB SPL Thool Rajma (Cranberry Beans) , 500 gm

₹135.32 ₹199.00
Save ₹63.68
Out of Stock
favorite
   Loading Products...