Bulk Orders

JB SPL Rajmash (Bhaderwah Rajma) , 500 gm

₹139.30 ₹199.00
Save ₹59.70
30% off
favorite

Tikka Soya Chaap, 450gm

₹79.00 ₹100.00
Save ₹21.00
21% off
favorite

Kud patisa, 500 gm

₹330.00 ₹360.00
Save ₹30.00 1
₹30.00 off
favorite
favorite

Jammu Spl Aam Papad, 200 gm

₹130.00 ₹180.00
Save ₹50.00
₹50.00 off
favorite

JB SPL Rice Atta, 1 kg

₹66.00 ₹75.00
Save ₹9.00
12% off
favorite
favorite

JB SPL Rajmash (Marwah Rajma) , 500 gm

₹169.00 ₹189.00
Save ₹20.00 1
₹20.00 off
favorite

Jammu Chocolate Barfi , 500 gm

₹339.00 ₹399.00
Save ₹60.00 1
₹60.00 off
favorite

Kashmiri Almonds 500 gm

₹549.71 ₹799.00
Save ₹249.29 2
31.2% off
favorite
   Loading Products...