Bulk Orders

JB SPL Rajmash (Bhaderwah Rajma) , 500 gm

₹139.30 ₹199.00
Save ₹59.70
30% off
favorite

Jammu Chocolate Barfi , 500 gm

₹339.00 ₹399.00
Save ₹60.00 1
₹60.00 off
favorite

Anardana, 200 gm

₹238.80 ₹300.00
Save ₹61.20 1
20.4% off
favorite

JB SPL Rajmash (Marwah Rajma) , 500 gm

₹169.00 ₹189.00
Save ₹20.00 1
₹20.00 off
favorite

Jammu Gucchi (Morel Mashroom), 100 gm

₹1,679.20 ₹2,099.00
Save ₹419.80 6
20% off
favorite

Kud patisa, 500 gm

₹330.00 ₹360.00
Save ₹30.00 1
₹30.00 off
favorite

JB SPL Chuara (Dry Dates) , 500gm

₹227.50 ₹350.00
Save ₹122.50 1
35% off
favorite

Figs/Anjeer 250 gm

₹315.00 ₹450.00
Save ₹135.00 1
30% off
favorite

Almonds Kernel ,1kg

₹795.00 ₹1,060.00
Save ₹265.00 3
25% off
favorite

Dried Raisins 250 gm

₹99.83 ₹149.00
Save ₹49.17
33% off
favorite

Pistachio Roasted in Shell 250 gm

₹329.45 ₹599.00
Save ₹269.55 1
45% off
favorite

JB SPL Khas Khas, 50 gm

₹160.00 ₹180.00
Save ₹20.00 1
₹20.00 off
favorite